Dutch to English Translation

Nederlandse versie

1 (in/op/bij elkaar) passen, (op elkaar) aansluiten, (met elkaar) overeenstemmen; 2 goed zitten, passen; 3 inpassen, pasklaar maken, in elkaar passen Dutch pronunciation - Say 1 (in/op/bij elkaar) passen, (op elkaar) aansluiten, (met elkaar) overeenstemmen; 2 goed zitten, passen; 3 inpassen, pasklaar maken, in elkaar passen in English pronunciation Meaning of "1 (in/op/bij elkaar) passen, (op elkaar) aansluiten, (met elkaar) overeenstemmen; 2 goed zitten, passen; 3 inpassen, pasklaar maken, in elkaar passen" in English language