Dutch to English Translation

Nederlandse versie

1 opmerken, ontwaren, ontdekken; 2 observeren, bespieden Dutch pronunciation - Say 1 opmerken, ontwaren, ontdekken; 2 observeren, bespieden in English pronunciation Meaning of "1 opmerken, ontwaren, ontdekken; 2 observeren, bespieden" in English language