Dutch to English Translation

Nederlandse versie

1 personeelsbeleid, (afdeling) personeelszaken, P-O (personeel en organisatie ); 2 personeel, menselijk kapitaal, (productie)factor arbeid Dutch pronunciation - Say 1 personeelsbeleid, (afdeling) personeelszaken, P-O (personeel en organisatie ); 2 personeel, menselijk kapitaal, (productie)factor arbeid in English pronunciation Meaning of "1 personeelsbeleid, (afdeling) personeelszaken, P-O (personeel en organisatie ); 2 personeel, menselijk kapitaal, (productie)factor arbeid" in English language