Dutch to English Translation

Nederlandse versie

1 potentieel, mogelijk­heden, capaciteiten; 2 belofte, talent Dutch pronunciation - Say 1 potentieel, mogelijk­heden, capaciteiten; 2 belofte, talent in English pronunciation Meaning of "1 potentieel, mogelijk­heden, capaciteiten; 2 belofte, talent" in English language