Spanish to English Dictionary

Versión en Español

( uso n rec) dactilita, r. íg. con text. dactilítica Spanish pronunciation - Say ( uso n rec) dactilita, r. íg. con text. dactilítica in English pronunciation Meaning of "( uso n rec) dactilita, r. íg. con text. dactilítica" in English language