Spanish to English Dictionary

Versión en Español

(eól) derrape; desviación lateral; desviar Spanish pronunciation - Say (eól) derrape; desviación lateral; desviar in English pronunciation Meaning of "(eól) derrape; desviación lateral; desviar" in English language