Spanish to English Dictionary

Versión en Español

(eól) dispositivo o mecanismo de orientación Spanish pronunciation - Say (eól) dispositivo o mecanismo de orientación in English pronunciation Meaning of "(eól) dispositivo o mecanismo de orientación" in English language