Spanish to English Dictionary

Versión en Español

(exclamación provocada por frío intenso o repentino) Spanish pronunciation - Say (exclamación provocada por frío intenso o repentino) in English pronunciation Meaning of "(exclamación provocada por frío intenso o repentino)" in English language