Spanish to English Dictionary

Versión en Español

(expresión de ternura); (cariño) Spanish pronunciation - Say (expresión de ternura); (cariño) in English pronunciation Meaning of "(expresión de ternura); (cariño)" in English language