Spanish to English Dictionary

Versión en Español

echar de menos a-algn/algo Spanish pronunciation - Say echar de menos a-algn/algo in English pronunciation "echar de menos a-algn/algo" meaning in English