Spanish to English Dictionary

Versión en Español

medidor de giros (girosc), indicador de viraje. Spanish pronunciation - Say medidor de giros (girosc), indicador de viraje. in English pronunciation "medidor de giros (girosc), indicador de viraje." meaning in English