Engels Nederlands woordenboek

English version

rekening houden met, zich houden/onderwerpen aan, vasthouden aan Engels