Słownik Angielsko-Polski

English version

jak powiedzieć płyta paździerzowa z pazdzierzy lnianych po angielsku "płyta paździerzowa z pazdzierzy lnianych" po angielsku tłumaczenie